Na czym polega polowanie zbiorowe?

Myślistwo jest pasją bardzo popularną w pewnych kręgach. Mężczyźni należący do różnego rodzaju kół łowieckich z przyjemnością podejmują się kolejnych wyzwań związanych z tym sportem.
Polowanie zbiorowe jest najbardziej powszechną jego odmianą. Ma miejsce w grupach. Warto przy tym wiedzieć, że legislacja jasno określają kiedy polowania mogą mieć miejsce, na jakie okazy można polować oraz na jakich terenach jest to dopuszczalne.
Myśliwi często stanowią zamknięte drużyny. Czyni je to interesującymi dla osób spoza tego świata. Warto zatem poznać ich obyczaje i dowiedzieć się, jak wygląda polowanie zbiorowe.

Jak myśliwi przygotowują się do polowania?

O zbiorowym polowaniu można wspominać, gdy uczestniczy w nim więcej niż jedna osoba. Każde tego typu wydarzenie musi mieć lidera. Na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo i przestrzeganie regułów przez myśliwych. Grupa jest zobligowana do wykonywania poleceń lidera.

Każde polowanie zbiorowe poprzedza odprawa. Jest to ceremonia rozpoczynająca łowy. W jej ramach prowadzący informuje grupę o terenie, na którym odbywać się będzie polowanie. Przekazuje także jaka zwierzyna są celem polowania.
Podczas odprawy przypisane zostają zadania dla pojedynczych uczestników polowania. Padają też informacje o źródłach komunikacji między grupą.

Odprawa wieńczona jest przeważnie przypomnieniem o zasadach dotyczących bezpieczeństwa i obowiązujących zasad.

Najbardziej popularne rodzaje polowań zbiorowych

Występują różne typy polowań zbiorowych, które rozróżniane są w zależności od rodzaju zwierzyny i sposobu prowadzenia łowów.
Polowanie może odbywać się poprzez pędzenie zwierzyny w stronę myśliwych, którzy czekają na odpowiednią okazję do strzału. Nagonka stosowana jest przy uczestnictwie właściwie przeszkolonych psów lub innych myśliwych.
Polowanie zbiorowe na ptaki natomiast polega na celowaniu w ptactwo przemieszczające się w kierunku myśliwych. Upolowanie ptaka wymaga od myśliwych dużych umiejętności i właściwego ocenienia trajektorii lotu zwierzęcia.
Innym popularnym typem polowań jest polowanie z ambon. Zazwyczaj angażuje dużą liczbę myśliwych ustawionych na specjalnie zbudowanych platformach. Takie polowanie zbiorowe wymaga też właściwego rozpoznania dróg, którymi przemieszcza się zwierzyna i uprzedniego przygotowania.
Wybór typu polowania przeważnie bazuje na czynnikach obiektywnych – gatunkowi zwierzyny, obszarowi polowania i liczbie uczestników. Decyzje podejmuje lider.

Obrzędy kończące polowania

Polowanie zbiorowe wieńczone jest zgodnie ze staropolskim zwyczajem pokotem. Jest to oddanie hołdu upolowanym trofeum.
Na koniec wydarzenia przedstawiany jest też raport z trwania polowania. Mówi on o czasie trwania, liczbie myśliwych, oraz o ilości upolowanej zwierzyny.
Jednym z głównych elementów, który wyróżnia polowanie zbiorowe, jest dbałość o zachowanie tradycji. Wykorzystuje się w tym celu odpowiedni język, obyczaje, a często nawet ubiór. Wzmacnia to więź wewnątrz grupy i pozwala krzewić to zajęcie kolejnym amatorom strzelectwa.