Rodzinna strona

macie prawo wiedzieć

Dlaczego adwokat nie może się reklamować?

Niewątpliwie, reklama stała się dźwignią handlu oraz stanowi nierozłączny element branży usługowej. Jednak zawody prawnicze, mimo że z pozoru są przedsiębiorstwami usługowymi, zaliczone zostały do profesji zaufania publicznego, poprzez co poszukiwanie nowych klientów nie może być sprzeczne z godnością zawodu. Profesja adwokata jest ustawowo ograniczona w dużej ilości aspektach. Jednym z przykładów takich restrykcji jest zakaz reklamowania się. Reklama kancelarii adwokackich poddana została rygorom, które każdy adwokat winien mieć na uwadze chcąc promować swoje usługi. Już samo znalezienie się na dynamicznie rozwijającym się rynku e-marketingu to nie lada wyzwanie, a tym bardziej analiza odpowiedniości postępowań w Internecie z kodeksem etyki adwokackiej.

Czy każdy format marketingu został niedozwolony dla adwokata?

Jeśli rozchodzi się o reklamowanie usług adwokackich, w głównej mierze niedozwolone jest: 

  • zamieszczanie reklam w prasie oraz pozostałych środkach masowego przekazu;
  • reklamowanie własnej osoby, kancelarii a także firmy w trakcie wystąpień w mediach masowych;
  • redagowanie relacji gazetowej, radiowej, telewizyjnej ze sprawy, w której adwokat udzielał pomocy prawnej;
  • płatne inspirowanie artykułów prasowych lub audycji, które pod pretekstem obiektywnej informacji będą służyć promocji adwokata oraz jego kancelarii;
  • relacjonowanie w programach prowadzonej przez siebie sprawy.

Ponadto Kodeks Etyki Adwokackiej zabrania pozyskiwania klientów w sposób sprzeczny z etyką zawodu, wykorzystywania usług firm pozyskujących petentów, natarczywego narzucania swoich usług, jak również wszelakich innych prób zdobywania klientów z pogwałceniem prawa lub zasad współżycia społecznego.

W jaki sposób adwokat może wypromować swoje usługi?

Wszelkie próby prowadzenia reklamy kancelarii czy też reklamowanie osoby adwokata zostały całkowicie zakazane. Kodeks Etyki Adwokackiej wyraża zgodę na możliwość umieszczania informacji o adwokacie w środkach masowego informacji. Niemniej jednak i w tej kwestii wprowadza obostrzenia – informacja o działalności adwokackiej powinna być precyzyjna, nie może wprowadzać w błąd, natomiast jej forma musi być zgodna z zaleceniami. W związku z powyższym adwokat jest uprawniony do powiadamiania o świadczonej pomocy prawnej m.in. poprzez zamieszczanie nowin na dokumentach służbowych, zamieszczanie informacji w prasie, w książkach adresowych i telefonicznych a także zamieszczanie adnotacji na stronach internetowych.

Co więcej, adwokat ma prawo do powiadamiania o własnych preferencjach zawodowych a także zdolności mówienia językami obcymi. Co więcej zasady etyki zawodowej dają możliwość adwokatom na zamieszczanie oznaczeń o prowadzonej firmie na budynkach siedzib kancelarii czy też posługiwanie się przez adwokatów tytułami naukowymi.
Należy pamiętać, że informacja jest dopuszczona, reklama jest zabroniona. Adwokat za próbę nabywania klientów na sposób sprzeczny z godnością zawodu zostaje poddany odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Źródło: Strona www adwokata z Warszawy

Related Posts