Rodzinna strona

macie prawo wiedzieć

Czynności notarialne, czyli w czym pomoże Ci notariusz

Wielu z nas prędzej czy później stanie w sytuacji, kiedy potrzebne stanie się pójście do notariusza. Wykaz usług notarialnych jest bardzo długi i zróżnicowany. Wedle zasad prawnych notariusz to profesja zaufania publicznego, w pewnych momentach tytułuje się go ponadto oficjelem państwowym jak i funkcjonariuszem publicznym. Można zauważyć, jak to niezwykle odpowiedzialna rola, wobec tego osoba mieszcząca się na tym miejscu musiała przejść wiele zadań przygotowujących do zawodu. 

Kim jest notariusz w Legionowie?

Notariusz to osoba, która wyznaczana jest w sytuacji, gdy strony chcą przyznać jakiemuś precedensowi formę prawną – notarialną. Jest to osoba zobowiązana do pilnowania odpowiedniego ciągu formalności interesanta oraz ochroną jego praw. Notariusz to prawoznawca, który jest uprawniony do tworzenia tak zwanych aktów notarialnych, do których według polskiego prawa potrzebna jest obecność notariusza. Dodatkowo notariusz jest zobowiązany do zapewnienia petentowi wszystkich wskazówek niezbędnych do ukończenia formalności.

Oprócz zobowiązań, notariusz ma również praktyki, które musi respektować. Na przykład nie jest uprawniony by dokonywać czynności notarialne, które odnoszą się do jego rodziny – małżonka, krewnych, osób przysposobionych.

Sprzedaż nieruchomości – nie obejdzie się bez pomocy notariusza

W sytuacji, gdy myślisz nad kupieniem nieruchomości, budynku czy lokalu – konieczna będzie pomoc notariusza. W kwestii umów sprzedaży powiązanych z działkami notariusz ma obowiązek sporządzić akt notarialny, który zbywający się i kupujący powinni podsygnować. W przypadku oczekiwania na zdanie nieruchomości istnieje także możliwość podpisania umowy przedwstępnej. W momencie, kiedy sprzedający nie będzie spełniał obowiązków z umowy, kupujący może dobiegać swych praw na drodze sądowej.

Testament – czy potrzebujesz notariusza?

Na podstawie prawa testament niepotwierdzony przez notariusza jest w równym stopniu ważny, co ten potwierdzony. Lecz czy jest on wiarygodny? Jeżeli chcemy mieć przekonanie, że nasza wola zostanie spisana trwale i niepodważalnie, najlepiej skorzystać z usług notarialnych. Notariusz przygotuje oświadczenie notarialne, które od razu nabierze mocy prawnej.

Umowa najmu u notariusza

Istnieje wiele przypadków, kiedy nie pomyślimy o tym, by stworzyć umowę najmu sygnowaną przez notariusza. Jest to duży błąd, który może rzutować negatywnymi konsekwencjami w sytuacji komplikacji z najemcą lub właścicielem lokalu. W przypadku, gdy wynajmujemy jakiejś osobie lokal, umowa notarialna może okazać się zbawieniem, kiedy nie posiadamy do końca zaufania do lokatorów. W przypadku dochodzenia żądań posiadamy dobrą podkładkę i jesteśmy chronieni prawnie. Ceny tych umów są znacznie niższe, niż w sytuacji tworzenia klasycznego aktu notarialnego.

Źródło informacji: notariusz-legionowo.com.pl

Related Posts